• יו"ר: פרופ' אילנה דואק
  • מזכיר מדעי: פרופ' מיכאל וולף
  • מזכיר: ד"ר רענן כהן-כרם
  • גזבר: ד"ר דני ציק

החדשות

23.03.2017, 08:32
22.03.2017, 07:44
22.03.2017, 07:43
21.03.2017, 10:00