מחקרים

טיפול משלים עם זריקות סטרואידים בפיברוזיס לאחר ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול

מחקר מצא כי טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול מוריד את שיעור הפיברוזיס אחרי ניתוח מיקרוסקופי, מ-11% ל-3% בלבד. לאחר הטיפול המשלים, הושגו תוצאים שווים לאלו שנצפו במטופלים שלא סבלו מפיברוזיס אחרי הניתוח

ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול (Larynx) הינו אחת הפעולות הכי נפוצות בתחום רפואת הגרון. עם זאת, במקרים של פיברוזיס לאחר ניתוח מעט מאוד טיפולים זמינים קיימים. מחקר בדק את התוצאים של הזרקת סטרואידים למיתרי הקול, כטיפול משלים בפיברוזיס לאחר ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול.

במחקר נכללו סדרת מקרים עוקבים של 228 מטופלים שעברו ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול לטיפול בנגעים שפירים במיתרי הקול, בין ינואר 2014 לדצמבר 2106, במרכז רפואי שלישוני. טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול ניתנו ל-25 מטופלים (11%) עם פיברוזיס לאחר הניתוח. הפיברוזיס הוגדר כגל מוקוזלי (Mucosal Wave) חסר או ירוד בצורה חמורה, יותר מחודש לאחר הניתוח, כפי שהודגם בבדיקת לרינגוסטרובוסקופיה עם ווידאו. נתונים נותחו מה-1 ביולי 2018 עד ה-30 באפריל 2019.

הטיפולים המשלימים של זריקות סטרואידים למיתרי הקול בוצעו במרפאה תחת הרדמה מקומית. חזרה על הזריקות בוצעה כל חודש במקרים בהם סטטוס הגל המוקוזולי לא חזר לנורמה או ירד מעט, לפי בדיקת לרינגוסטרובוסקופיה עם ווידאו. פרמטרים שבדקו את התוצא היו: 10 פריטים שנבדקו לפי ה-Voice handicap index) VHI-10), דגימות מוקלטות של קול שבהן נבדק CPPSי(Smoothed Cepstral Peak Prominence) וסטטוס הגל המוקוזלי בבדיקת לרינגוסטרובוסקופיה עם וידאו. פרמטרים אלו חושבו לפני ואחרי הניתוח המיקרוסקופי בקופסית הקול וגם אחרי הטיפול המשלים עם זריקות הסטרואידים למיתרי הקול.

בסדרת המקרים שכללו 228 מטופלים (72 גברים ו-156 נשים; ממוצע הגילאים היה 42.8 [סטיית תקן 12.3]), ל-25 היה גל מוקוזלי ירוד או חסר לאחר הניתוח המיקרוסקופי בקופסית הקול, מה שמצביע על פיברוזיס לאחר ניתוח. ל-22 ממטופלים אלו היו נגעים ממוקמים עמוק אשר הוסרו בניתוח Microflap. קורס טיפולי אחד של טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול ניתן ל-17 מטופלים ו-2 סדרות של זריקות חודשיות ניתנו ל-8 מטופלים. לפי נתונים ממטופלים אלו, זריקות סטרואידים למיתרי הקול נמצאו קשורות לציון משופר ב-VHI-10 (הממוצע היה 24.4 נקודות לפני ניתוח, 22.1 נקודות אחרי ניתוח ו-12.9 נקודות אחרי זריקות סטרואידים למיתרי הקול). הציונים שחושבו היו שווים לציונים של שאר 203 המטופלים, שלא סבלו מפיברוזיס במיתרי הקול לאחר הניתוח המיקרוסקופי בקופסית הקול (הממוצע היה 24.8 נקודות לפני ניתוח ו-11.7 נקודות לאחר ניתוח). טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול נמצא קשור גם ל-CPPS משופר (הממוצע היה 4.04 לפני ניתוח, 4.23 אחרי ניתוח ו-5.11 לאחר זריקות סטרואידים במיתרי הקול) שהיה שווה ל-CPPS שנצפה במטופלים האחרים שלא סבלו מפיברוזיס אחרי הניתוח (ממוצע 4.33 לפני נותח ו-5.15 אחרי ניתוח). ל-19 (76%) מתוך 25 המטופלים עם פיברוזיס במיתרי הקול לאחר ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול היה גל מוקוזלי תקין (11 מטופלים), או מעט ירוד (8 מטופלים), לאחר שקיבלו טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול.

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול קשור לשיפור בגל המוקוזלי, איכות הקול ותפיסה סובייקטיבית של דיספוניה, במטופלים עם פיברוזיס לאחר ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול. מטופלים שקיבלו את הטיפול המשלים הדגימו תוצאים שווים לאלו שנצפו במטופלים האחרים שלא סבלו מפיברוזיס אחרי הניתוח. טיפול משלים עם זריקות סטרואידים למיתרי הקול נחשב טכניקת "הצלה" שמורידה את שיעור הפיברוזיס לאחר ניתוח מיקרוסקופי בקופסית הקול, מ-11% ל-3%.

מקור: 

Ying-Chieh H. et al. (2019) JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery. 145, 811

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח מיקרוסקופי,  קופסית הקול,  ניתוחי גרון,  פיברוזיס,  מיתרי הקול,  זריקות סטרואידים
תגובות