טיפול מניעתי

מה הוא הטיפול האנטיביוטי המניעתי המומלץ בניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי בראש ובצוואר?

החוקרים הדגימו כי אין הבדל בשיעור הזיהומים, כאשר השוו מתן אנטיביוטיקה מניעתית לתקופה קצרה או ארוכה, לאחר ניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי בראש ובצוואר

אנטיביוטיקה לפני ניתוח (אילוסטרציה)

עדויות מהעת האחרונה תומכות בשימוש באנטיביוטיקה ampicillin-sulbactam כטיפול מניעתי מועדף לאחר ניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי (Free flap) בראש ובצוואר. עם זאת, אין מספיק מידע בנוגע למשך הטיפול האנטיביוטי המניעתי המומלץ.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את שיעור הזיהומים לאחר מתן אנטיביוטיקה מסוג ampicillin-sulbactam למשך זמן קצר, בהשוואה לטיפול עם סוגי אנטיביוטיקה שונים למשך זמן ארוך, לאחר ניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי בראש ובצוואר.

מדובר במחקר עוקבה רטרוספקטיבי, שבוצע בין השנים 2012-2017, במרכז רפואי אקדמאי שלישוני. במחקר נכללו 266 מטופלים שעברו ניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי בראש ובצוואר. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה שיעור הזיהומים מכל סוג שהופיעו תוך 30 ימים מהניתוח.

מתוך המטופלים שנכללו במחקר, 149 מטופלים קיבלו אנטיביוטיקה מניעתית לתקופה ארוכה של לפחות שבעה ימים. בנוסף, 117 מטופלים קיבלו אנטיביוטיקה לתקופה קצרה, שהוגדרה כ-24 שעות עבור מטופלים שלא עברו הקרנות ו-72 שעות עבור מטופלים שעברו הקרנות.

תוצאות המחקר הראו כי 45.9% מהמטופלים חוו זיהום לאחר הניתוח, כאשר ב-92.6% מהמקרים הזיהום הופיע באזור הניתוח. החוקרים לא מצאו הבדל מובהק בשיעור הזיהומים לאחר הניתוח בין מטופלים שקיבלו אנטיביוטיקה לתקופה ממושכת בהשוואה למטופלים שקיבלו אנטיביוטיקה לתקופה קצרה (p= 0.80). הממצאים נותרו דומים גם באנליזה של תתי קבוצות לפי אזור הניתוח בו התפתח זיהום (p= 0.38) ולפי זיהומים מרוחקים (p= 0.59 לדלקת ריאות ו-p=0.76 לדלקת בדרכי השתן). בנוסף, החוקרים זיהו גורמי סיכון להתפתחות של זיהומים, כמו תת פעילות של בלוטת התריס (p=0.047) וסיווג של הניתוח כנקי-מזוהם (Clean contaminated)י(p= 0.0002).

החוקרים הסיקו כי מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי עם ampicillin-sulbactam לתקופה קצרה, לאחר ניתוחי שחזור מסוג מתלה חופשי בראש ובצוואר, לא השפיע בצורה שלילית על שיעורי הזיהומים לאחר הניתוח.

מקור: 

Balamohan, S.M. et al. (2019) American Journal of Otolaryngology 40,6.

נושאים קשורים:  טיפול מניעתי,  אנטיביוטיקה,  ניתוח מתלה חופשי,  ניתוח שחזור,  זיהום,  מחקרים
תגובות