מחקרים

הסרה של כולסטאטומה מולדת בגישת TEES

ילדים שעברו הסרה של כולסטאטומה מולדת בגישת Transcanal endoscopic ear surgery הראו שיפור בשמיעה. גישה זו מהווה אפשרות ניתוחית יעילה בילדים

רפואת אף, אוזן גרון בילדים. אילוסטרציה

Transcanal endoscopic ear surgeryי(TEES) מאפשר גישה דרך התעלה באופן זעיר פולשני לאוזן התיכונה ומשפר את נראות האוזן התיכונה במהלך כריתת כולסטאטומה. עם זאת, בספרות קיים מחסור בנתונים על תוצאי הניתוח בגישת TEES להסרת כולסטאטומה מולדת (CC: congenital cholesteatoma), ואלו הקיימים מוגבלים לסדרות קטנות בלבד.

במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery', מטרת החוקרים הייתה להעריך את התוצאים של גישת TEES ל-CC המוגבלת לאוזן התיכונה ו/או ה-mastoid antrum. כמו כן, החוקרים בדקו את גורמי הסיכון הנקשרים עם הישנות (כולסטאטומה חוזרת ו/או שיורית).

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ורב-מרכזי אשר כלל נתונים על 271 ילדים עם CC שעברו TEES ב-9 בתי חולים שלישוניים בדרום קוריאה בתקופה בין ה-1 בינואר 2013 ל-31 בדצמבר 2021. אחרי הילדים נערך מעקב למשך שישה חודשים לכל הפחות לאחר הניתוח.

תוצאי המחקר כללו את שכיחות הכולסטאטומה השיורית (residual) ונתונים אודיומטריים לאחר TEES. החוקרים השתמשו באנליזה מרובת משתנים ומודלי רגרסיה פרופורציונלית של קוקס לצורך הערכת הקשרים בין מאפייני הכולסטאטומה והישנויות, תוך שימוש ביחס הסיכונים וברווח בר-סמך של 95%.

מתוצאות המחקר עולה כי מתוך 271 חולים בסך הכל (גיל [סטיית תקן] ממוצע, 3.5 [2.9] שנים; 194 [71.6%] בנים, 77 [28.4%] בנות), 190 דורגו כ-Potsic בשלב I (70.1%), 21 (7.7%) היו שלב II,י57 (21.0%) היו בשלב III, ו-3 (1.1%) היו בשלב IV. ל-36 חולים (13.3%) הייתה כולסטאטומה שיורית, כולל 15 (7.9%) עם Potsic שלב I,י3 (14.3%) שלב II, ו-18 (31.6%) שלב III. באנליזה מרובת משתנים נמצא כי חדירה ל-malleus (יחס הסיכונים 2.257; רווח בר-סמך של 95% 1.074-4.743) ומיקום ברביע האחורי העליון (יחס הסיכונים 3.078; רווח בר-סמך של 95% 1.540-6.151) נקשרו עם שכיחות גבוהה יותר של הישנות. בנוסף, נמצא כי אובדן השמיעה (מעל 25 דציבלים ב-auditory behavioral test או מעל 30 דציבלים ב-auditory evoked responses) ירד מ-24.4% ל-17.7% לאחר TEES.

לסיכום, מחקר העוקבה אותו ערכו החוקרים כלל את האוכלוסייה הגדולה ביותר הידועה עד כה של חולים עם CC שהוסרה באמצעות TEES. ממצאי החוקרים מצביעים על כך ש-TEES עשויה להיות גישה אפשרית ויעילה להסרה של CC המוגבלת לאוזן התיכונה ו/או ל-mastoid antrum בילדים.

מקור:

Choi JE, Kang WS, Lee JD, et al. Outcomes of Endoscopic Congenital Cholesteatoma Removal in South Korea. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online January 19, 2023. doi:10.1001/jamaoto.2022.4660

נושאים קשורים:  מחקרים,  כולסטאטומה,  ניתוח אנדוסקופי,  מומים מולדים,  אובדן שמיעה
תגובות