מחקרים

ירידה בשמיעה וההשפעה על תקשורת מטפל-מטופל

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ירידה בשמיעה מהווה בעיה שכיחה מאוד, המביאה לפגיעה משמעותית בתקשורת מטפל-מטופל בקרב מאושפזים

27.07.2023, 15:43

אנשים עם ירידה בשמיעה (hearing loss – HL), נמצאים בסיכון גבוה יותר לאשפוזים, ועשויים להגיע לאשפוזים חוזרים, וזאת בהשוואה לבני גילם ללא ירידה בשמיעה.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העתThe Journal of the American Board of Family Medicine, ביקשו החוקרים לאשרר מחקרים רטרוספקטיביים קודמים, אשר הדגימו שנוכחות של HL מגבירה את שיעורי האשפוזים חוזרים בבתי חולים. החוקרים אף ביקשו למצוא סיבות אפשריות לכך.

מחקר זה בוצע במתכונת פרוספקטיבית וכלל 1,247 נבדקים דוברי אנגלי בני 55 ומעלה. הנבדקים התקבלו לטיפול כללי\כירורגי ב-2 בתי חולים גדולים בדרום מישיגן, ארה"ב (במשך תקופה של שנתיים). כלל הנבדקים עברו בדיקה אודיומטרית ליד המיטה. נוכחות של HK וחומרתו דורג לפי פרמטרים להערכת שמיעה של ארגון הבריאות העולמי. שיעורי קבלה חוזרת, אינדקס תחלואה על- שם צ'ארלסון ומשתנים סוציו-דמוגרפיים ורפואיים הוצאו ממספר בסיסי נתונים (Epic EMR databases).

תוצאות המחקר הדגימו, כי מתוך כלל הנבדקים, 76.8% דווחו כבעלי ירידה בשמיעה. מתוך אלו, 50.5% (630) היו עם HL קל ו-26.3% (328) היו עם HL בינוני\חמור. גורמים אשר נמצאו קשורים לירידה בשמיעה כללו גיל מבוגר, לבנים ולא-היספנים, גברים, השכלה דלה, חינוך רפואי פחות ויותר תחלואה נלווית. למטופלים עם ירידה בשמיעה, היה גם קושי רב יותר בתקשורת עם רופאיהם. שיעורי הקבלה החוזרת לאשפוז ב-30 ו-90 יום, היו שווים בין הקבוצות, וזאת לאחר התאמה לחומרת HL, ציונים לפי אינדקס צ'ארלסון ומערפלים אפשריים נוספים.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי מטופלים עם HL אינם בעלי שיעורי אשפוז גבוהים יחסית לבני גילם ללא ירידה בשמיעה. עוד נמצא כי בקרב מאושפזים ישנה שכיחות גבוה של ירידה בשמיעה, המביאה לפגיעה משמעותית ביכולת לתקשר עם רופאים. לממצאים אלה השלכות חשובות על חשיבות השימוש באמצעים לשיפור התקשורת בין מטופל לרופא, אשר הינם בעלי פוטנציאל לשיפור בתוצאים בריאותיים ארוכי-טווח.

מקור:

The Association of Hearing Loss with Hospitalization. Philip Zazove, Melissa A. Plegue, Elie Mulhem, Kate Panzer, Samantha Ratakonda, Ananda Sen, Jenna Greenberg, Anna McEvoy, Paul R. Kileny, Michael M. McKee. The Journal of the American Board of Family Medicine May 2023, 36 (3) 439-448; DOI: 10.3122/jabfm.2022.220407R1

נושאים קשורים:  מחקרים,  ירידה בשמיעה,  תקשורת בין רופא למטופל,  אשפוז
תגובות