מחקרים

החדרת צינוריות אוורור בילדות המוקדמת ופגיעה שפתית בעתיד

ילדים שעברו החדרת צינוריות אוורור במהלך 3 השנים הראשונות לחייהם הראו בהמשך השפעה שלילית בתוצאי השפה בהשוואה לילדים שלא עברו הליך זה

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Clinical Otolaryngology' מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעה של החדרת צינורות אוורור (VTI: ventilation tube insertion) בילדים בגיל הרך על תוצאי השפה לטווח הארוך.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה אורכי, אשר כלל 2,900 נשים הרות אשר השתתפו ב-Raine Study במערב אוסטרליה בין השנים 1989-1991, וכן מעקב שנערך על 2,868 ילדים. בהתבסס על דיווחי ההורים, ל-314 ילדים הייתה היסטוריה של דלקות חוזרות באוזן התיכונה אך הם לא עברו VTI (קבוצת rOM); עוד 94 עברו VTI (קבוצת VTI); ול-1,735 לא הייתה היסטוריה של rOM (קבוצת ההתייחסות) ב-3 השנים הראשונות של ילדותם.

ילדים שהיו להם נתונים על התוצאים ועל משתנים מתערבים נכללו באנליזות של PPVT-R בגילי 6 (n = 1,567) ו-10  שנים (n = 1,313) וב-CELF-III לאחר 10 שנים (n = 1,410) (כ-5% בקבוצת ה-VTI וכ-15% בקבוצת ה-rOM). לצורך הערכת התוצא, החוקרים השתמשו ב- Peabody Picture Vocabulary Test-Revised edition וב-Clinical Evaluation of Language Fundamentals® Preschool-3.

מתוצאות החוקרים עולה כי לאחר 6 שנים, ציוני ה-PPVT-R הממוצעים היו נמוכים יותר באופן מובהק בקבוצת ה-VTI בהשוואה לקבוצת הייחוס (β = −3.3; רווח בר-סמך של 95%, 6.5- עד 0.04-, p = .047). בנוסף לכך, לאחר 10  שנים נצפה אמנם הבדל פחות בולט בין ה-VTI לקבוצות הייחוס עבור ציוני ה-PPVT-R, אך הייתה מגמה קטנה ועקבית של מדדים נמוכים יותר, בממוצע, על פני ציוני ה-CELF-III (אקספרסיבי: β = −3.4, רווח בר-סמך של 95% 7.1- עד 0.27, p = .069; רצפטיבי: β = −4.1, רווח בר-סמך של 95% 7.9- עד 0.34-, p = .033; סך הכל: β = −3.9, רווח בר-סמך של 95% 7.5- עד 0.21-, p = .038).לא נצפו ראיות המצביעות על כך שתוצאי השפה בקבוצת ה-rOM שונות מאלו של קבוצת ההתייחסות.

החוקרים מסכמים כי ציונים נמוכים יותר של תוצאי השפה בילדים בגיל בית ספר אשר עברו VTI בילדות המוקדמת עשויים להצביע על כך שקיים סיכון ארוך טווח אותו יש לקחת בחשבון, וזאת לצד היתרונות האפשריים של ביצוע VTI.

מקור:

Alenezi, EMA, Robinson, M, McKinnon, EJ, Calder, SD, Veselinović, T, Richmond, PC, et al. Impact of ventilation tube insertion on long-term language outcomes at 6 and 10 years of age: A prospective pregnancy cohort study. Clinical Otolaryngology. 2023. https://doi.org/10.1111/coa.14121

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת אוזן תיכונה,  התפתחות שפתית,  צינורית
תגובות