מחקרים

השתלת שבלול בילדים עם חירשות חד-צדדית מולדת, פרי ופוסט-לינגואלית

לאחרונה פורסמו בכתב העת Ear And Hearing ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של SSD בגיל ההתחלה ומשך החירשות על הביצועים של הילדים שאובחנו עם SSD

21.04.2024, 16:24

מטרת החוקרים הייתה להעריך את התוצאות ארוכות הטווח של ילדים עם חירשות חד-צדדית (SSD single-sided deafness) לאחר ניתוח השתלת שבלול (CI cochlear implantation), במהלך ואחרי שיקום, ולהשוות את התוצאות של ילדים עם SSD מולד, פרי-לינגואלי ופוסט-לינגואלי.

במחקר הוכללו 36 ילדים עם SSD שטופלו עם CI: ל-20 ילדים היה SSD מולד, שבעה ילדים עם SSD פרי-לינגואלי (הגדרה:>0 עד 4 שנים), ותשעה סבלו מחרשות פוסט-לינגואלית (מוגדרת כגיל מעל 4 שנים). התוצאות שלהם עם CI נמדדו בקנה מידה סובייקטיבי ואובייקטיבי כאחד: משך השימוש במכשיר, מובנות הדיבור ברעש ובשקט, יכולת שמיעה דו-צדדית ולוקליזציה, איכות חיים ושמיעה, נוכחות ועוצמת טינטון ויכולת שמיעה של האוזן בעלת השמיעה הטובה יותר.

תוצאות המחקר הדגימו שלאחר זמן מעקב ממוצע של 4.75 שנים, 32 מתוך 36 הילדים השתמשו ב-CI שלהם על בסיס קבוע. ארבעת הילדים הנותרים לא השתמשו ב-CI. לילדים אלו היה SSD מולד והיו מבוגרים מגיל שלוש שנים בזמן ניתוח  ה-CI. בסך הכל, עבור SSD מולד/פרי-לינגואלי ופוסט-לינגואלי, מובנות הדיבור ברעש ותת-הניקוד של דיבור, מרחב ואיכויות השמיעה (Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale SSQ) השתפרו באופן משמעותי, כמו גם יכולת הלוקליזציה הסובייקטיבית והאובייקטיבית שלהם ואיכות החיים הקשורה לשמיעה. ילדים עם SSD פוסט-לינגואלי נהנו מה-CI בכל הנוגע למובנות דיבור, ניקוד SSQ דיבור/ציון מרחבי/סה"כ ושגיאת לוקליזציה, וילדים עם SSD מולד הראו תוצאות טובות יותר עם משך חירשות קצר של פחות מ-3 שנים בהשוואה לאלו עם תקופת חירשות ארוכה יותר.

החוקרים הסיקו כי CI היא טיפול מוצלח לילדים עם SSD מולד/פרי-לינגואלי או פוסט-לינגואלי. התוצאות היו שונות במידה רבה ביחס להופעת ולמשך החירשות, ותוצאות טובות יותר הושגו על ידי ילדים עם SSD פוסט-לינגואלי ועם משך חירשות קצר. הנתונים שנאספו ע"י החוקרים גם אישרו שלילדים עם SSD מולד יש להשתיל CI תוך שלוש שנים.

מקור:

Arndt, Susan; Findeis, Lydia; Wesarg, Thomas; Aschendorff, Antje; Speck, Iva; Ketterer, Manuel Christoph; Rauch, Ann-Kathrin. Long-Term Outcome of Cochlear Implantation in Children With Congenital, Perilingual, and Postlingual Single-Sided Deafness. Ear and Hearing 45(2):p 316-328, March/April 2024. | DOI: 10.1097/AUD.0000000000001426

נושאים קשורים:  מחקרים,  חירשות,  חירשות מולדת,  השתלת שבלול,  שמיעה,  טנטון
תגובות