קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: ירושלים

קול קורא
הסתדרות מדיצינית הדסה מכריזה על משרה פנויה למנהל/ת המחלקה להרדמה בהדסה הר הצופים במסגרת אגף הרדמה

בבתי החולים האוניברסיטאיים של "הדסה"
בין בקמפוס עין כרם ובין בקמפוס הר הצופים

הכישורים הדרושים כתנאי להצגת המועמדות הם:
• תואר מומחה/ית בהרדמה.
• ניסיון קליני עשיר, של לפחות 5 שנים ניסיון מיום סיום ההתמחות.
• רצוי ניסיון ויכולת מוכחת בניהול וארגון של צוות רופאים, מדענים, אחיות ועובדי שירותי בריאות אחרים בהיקף גדול. יכולת ניהול ועבודה בצוות רב-תחומי עם אחריות לשירות קליני, הוראה ומחקר.
• ניסיון רב בהוראה לסטודנטים ומתמחים, הן בהוראה חזיתית והן בקבוצות להוראה ליד מיטת החולה.
• ידרשו התאמות ייחודיות של דרישות התפקיד לפעילות המחלקה.

המנהל/ת הנבחר/ת ישרת/תשרת במסגרת אגף הרדמה, אשר בראשו מנהל אגף, ויהיה/תהיה כפוף/ה לו במסגרת הגדרת סמכויות וכפיפויות שנקבעו ב"הדסה".
תוקף המינוי הוא לשש שנים, כאשר השנתיים הראשונות הן שנות ניסיון. בתום קדנציה מלאה של שש שנים, קיימת אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות.
לאחר תום כהונתו/ה כמנהל/ת מחלקה במשך שש שנים לפחות, יועסק/תועסק המנהל/ת במחלקה ותנאי העסקתו/ה יהיו כשל מנהל/ת יחידה.
הכל בהתאם לכללים הנהוגים והמחייבים בהדסה מעת לעת.

הדסה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה לאתר מועמדים כשירים נוספים.

פניות ובקשות בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים ושלושה מכתבי המלצה, יש להגיש למנהל הכללי של הסתדרות מדיצינית הדסה,
פרופ' זאב רוטשטיין, במייל:shoshanahk@hadassah.org.il
לא יאוחר מ - 12 מרץ 2020.